About SJTU

Home > About SJTU > Life@SJTU > Bookstores
Bookstores

On Campus

Bookstore in Pao Yue Kong Library / 包玉刚图书馆(Bao Yu gang)

Location: on the First Floor of Pao Yue Kong Library / 包玉刚图书馆(Bao Yu gang)
Open Hours: 8:00-22:00

Scholar Bookstore

Location: on the First Floor of Hualian Life Centre / 华联生活中心 (Hualian sheng huo zhong xin)
Business Hours: 9:00-22:00
Telephone: +86 21 54745080

Tsinghua Bookstore

Location: on the Second Floor of Hualian Life Centre / 华联生活中心 (Hualian sheng huo zhong xin)
Business Hours: 10:00-20:00
Telephone: +86 21 54747513

Bookstore of Shanghai Jiaotong University Press

Location: on the First Floor of Student Services Center / 学生服务中心(xue sheng fu wu zhong xin)
Business Hours: 9:30-18:00
Telephone: +86 21 54744484